Pondělí, 22 července, 2024
Google search engine
DomůMagazínRealitySnižte si daně o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení

Snižte si daně o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení

728x90

17.2.2014 – Také v letošním roce platí, že po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Jaké jsou podmínky splnění nároku a jaký bude mít dopad zvažovaného snížení limitu na 80 000 Kč?

Jednou z forem státní podpory bydlení je možnost odpočtu zaplacených úroků od základu daně z příjmů fyzických osob. Také v letošním roce platí, že po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč.

Sumu zaplacených úroků není většinou nutné složitě počítat. Banky oznámení o výši zaplacených úroků posílají automaticky vždy zpočátku roku. Zaplacené úroky je možné uplatnit buď při podání daňového přiznání, nebo u zaměstnanců může zápočet úroků provést zaměstnavatel v ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob. V takovém případě je však nutné bankou rozesílané oznámení o zaplacených úrocích zaměstnavateli předložit nejpozději do konce února.

Aby mohl klient uplatnit odpočet úroků od základu daně, musí úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka řešit otázku bydlení. Zároveň také platí, že žadatel o úvěr musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Úroky z úvěru je možné si odečíst i v případě koupě pozemku, podmínkou je, aby se na pozemku začalo stavět nejpozději do 4 let.

Podle odhadů Ministerstva financí možnost odpočtu zaplacených úroků každoročně využívá 400 000 klientů bank, kteří si v roce 2012 snížili daňový základ o bezmála 16 mld. Kč a celkově na daních z příjmů ušetřili zhruba 1 miliardu korun. 

Místo 300 000 Kč půjde odečítat jen 80 000 Kč

Ministerstvo financí v roce 2011 prosadilo změnu příslušného zákona, která s platností k 1. 1. 2015 počítala se snížením stropu odpočtu ze stávajících 300 000 Kč na 80 000 Kč. V takovém případě by maximální možná úspora klesla z 45 000 Kč na 12 000 Kč. Spolu se vznikem nové vlády toto téma opět získalo na popularitě, neboť nové vedení ministerstva snížení stropu rovněž podpořilo. Tato změna, která se při stávajícím harmonogramu fakticky promítne až v přiznáních podávaných v roce 2016, se podle stávajících odhadů dotkne zhruba ¼ lidí využívajících daňových odpočtů.

Při stávajících úrokových sazbách hypoték, kdy se průměr pohybuje kolem 3 %, by se zvažovaná změna dotkla klientů s hypotékou kolem 2,7 milionů Kč, jak ilustruje následující tabulka (počítáno pro hypotéku s 25letou splatností, pásma odpočitatelnosti jsou označena zeleně). Doba splatnosti v těchto propočtech nehraje zdaleka takovou roli, jakou hraje výše sjednané úrokové sazby.

Ovšem nezapomínejme, že ještě před 4 roky se průměrná úroková sazba pohybovala na úrovni kolem 5 %. Za stávajících podmínek limitu odpočtu a průměrné částce hypotéky 1,6 mil. Kč drtivá většina klientů maximálního limitu nedosáhne (zelené a oranžové pásmo) a tím pádem si veškeré úroky může odečíst. Hranici v tomto případě tvoří hypotéky nad 6 milionů Kč. Nicméně při snížení limitu odpočtu na 80 000 Kč by se tato změna dotkla i klientů s hypotékou v pásmu mezi 1,5  a 2 miliony korun.

Snížení limitu podle našeho názoru nebude mít zásadní vliv na poptávku po nových hypotékách. Klienti možnost odpočtu považují spíše jako bonus. Negativní dopad tohoto opatření bude tedy spíše jen druhotný, v tom smyslu, že domácnostem zůstane v peněženkách méně prostředků na investice do vlastního bydlení nebo spotřebu.

Pozn. všechny propočty se týkají prvního roku splatnosti, kdy suma zaplacených úroků je nejvyšší a spolu s postupným umořováním jistiny klesá i suma každoročně zaplacených úroků.

Luboš Svačina

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Populární články

BLOG

Snižte si daně o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení

728x90

17.2.2014 – Také v letošním roce platí, že po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Jaké jsou podmínky splnění nároku a jaký bude mít dopad zvažovaného snížení limitu na 80 000 Kč?

Jednou z forem státní podpory bydlení je možnost odpočtu zaplacených úroků od základu daně z příjmů fyzických osob. Také v letošním roce platí, že po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč.

Sumu zaplacených úroků není většinou nutné složitě počítat. Banky oznámení o výši zaplacených úroků posílají automaticky vždy zpočátku roku. Zaplacené úroky je možné uplatnit buď při podání daňového přiznání, nebo u zaměstnanců může zápočet úroků provést zaměstnavatel v ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob. V takovém případě je však nutné bankou rozesílané oznámení o zaplacených úrocích zaměstnavateli předložit nejpozději do konce února.

Aby mohl klient uplatnit odpočet úroků od základu daně, musí úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka řešit otázku bydlení. Zároveň také platí, že žadatel o úvěr musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Úroky z úvěru je možné si odečíst i v případě koupě pozemku, podmínkou je, aby se na pozemku začalo stavět nejpozději do 4 let.

Podle odhadů Ministerstva financí možnost odpočtu zaplacených úroků každoročně využívá 400 000 klientů bank, kteří si v roce 2012 snížili daňový základ o bezmála 16 mld. Kč a celkově na daních z příjmů ušetřili zhruba 1 miliardu korun. 

Místo 300 000 Kč půjde odečítat jen 80 000 Kč

Ministerstvo financí v roce 2011 prosadilo změnu příslušného zákona, která s platností k 1. 1. 2015 počítala se snížením stropu odpočtu ze stávajících 300 000 Kč na 80 000 Kč. V takovém případě by maximální možná úspora klesla z 45 000 Kč na 12 000 Kč. Spolu se vznikem nové vlády toto téma opět získalo na popularitě, neboť nové vedení ministerstva snížení stropu rovněž podpořilo. Tato změna, která se při stávajícím harmonogramu fakticky promítne až v přiznáních podávaných v roce 2016, se podle stávajících odhadů dotkne zhruba ¼ lidí využívajících daňových odpočtů.

Při stávajících úrokových sazbách hypoték, kdy se průměr pohybuje kolem 3 %, by se zvažovaná změna dotkla klientů s hypotékou kolem 2,7 milionů Kč, jak ilustruje následující tabulka (počítáno pro hypotéku s 25letou splatností, pásma odpočitatelnosti jsou označena zeleně). Doba splatnosti v těchto propočtech nehraje zdaleka takovou roli, jakou hraje výše sjednané úrokové sazby.

Ovšem nezapomínejme, že ještě před 4 roky se průměrná úroková sazba pohybovala na úrovni kolem 5 %. Za stávajících podmínek limitu odpočtu a průměrné částce hypotéky 1,6 mil. Kč drtivá většina klientů maximálního limitu nedosáhne (zelené a oranžové pásmo) a tím pádem si veškeré úroky může odečíst. Hranici v tomto případě tvoří hypotéky nad 6 milionů Kč. Nicméně při snížení limitu odpočtu na 80 000 Kč by se tato změna dotkla i klientů s hypotékou v pásmu mezi 1,5  a 2 miliony korun.

Snížení limitu podle našeho názoru nebude mít zásadní vliv na poptávku po nových hypotékách. Klienti možnost odpočtu považují spíše jako bonus. Negativní dopad tohoto opatření bude tedy spíše jen druhotný, v tom smyslu, že domácnostem zůstane v peněženkách méně prostředků na investice do vlastního bydlení nebo spotřebu.

Pozn. všechny propočty se týkají prvního roku splatnosti, kdy suma zaplacených úroků je nejvyšší a spolu s postupným umořováním jistiny klesá i suma každoročně zaplacených úroků.

Luboš Svačina

RELATED ARTICLES