Pondělí, 15 července, 2024
Google search engine
DomůMagazínRealityNový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část první

Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část první

728x90

9.9.2013 – Nový občanský zákoník sice nabude účinnosti až od ledna 2014, ale už teď je jasné, že zákon obsahuje zásadní novinky, s kterými by se měl seznámit každý, kdo pracuje v realitní branži. Dojde ke změnám, které posílí pozici katastru nemovitostí, věřitele a novinky se dotýkají i vzniku předkupního i nabývání vlastnického práva. Přinášíme vám přehled důležitých změn, které se dotknou oblasti s nemovitostmi. Aktuálně vybíráme první tři změny, na které je dobré se připravit.

1 Stavby součástí pozemku
Pokud bude k lednu 2014 identický vlastník stavby s vlastníkem pozemku, na kterém stavba stojí, dojde podle pravidla „Povrch ustupuje půdě“ automaticky ke sloučení a stavba se stane součástí pozemku přímo ze zákona. Jedná se o zásadní změnu, jejíž výhodou však bude, že veškeré transakce může vlastník provádět už jen s pozemkem, aniž by se muselo specifikovat, co všechno na něm stojí. V případě, že budou vlastníci pozemku a budovy na něm stojící odlišní, nic se ani od ledna 2014 nezmění a stavba i pozemek budou evidovány nadále samostatně.

2 Právo stavby
Toto právo umožní, aby na cizím pozemku (pod nebo nad ním) mohla mít jiná osoba stavbu. Jedná se však o právo dočasné, jehož maximální délka trvání je 99 let a může být zřízeno jako úplatné, ale i jako bezplatné. Toto právo bude děditelné a převoditelné. Při zřízení smlouvou bude vznikat vkladem do veřejné evidence nemovitostí. Nebude vyloučeno ani nabytí práva stavby vydržením.

3 Stavba na cizím pozemku
Stavba na cizím pozemku se bude nově považovat za součást pozemku, tudíž za vlastnictví toho, komu patří pozemek. Tento vlastník bude muset nahradit osobě, která stavbu zřídila v dobré víře (jednání v přesvědčení o oprávněnosti činu) veškeré náhrady spojené se stavbou, nebo může soud navrhnout odstranění stavby na náklady toho, kdo stavbu na cizím pozemku zřídil. Pokud se prokáže, že ten, kdo postavil stavbu na cizím pozemku, jednal v dobré víře, má tento vlastník stavby právo požadovat po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Stejně tak se může svého práva domáhat i vlastník a po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. V případě sporu však soud přikáže pozemek do vlastnictví zřizovatele stavby a rozhodne o povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu.

Související články
Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část druhá
Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část třetí

Jitka Vrbová

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Populární články

BLOG

Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část první

728x90

9.9.2013 – Nový občanský zákoník sice nabude účinnosti až od ledna 2014, ale už teď je jasné, že zákon obsahuje zásadní novinky, s kterými by se měl seznámit každý, kdo pracuje v realitní branži. Dojde ke změnám, které posílí pozici katastru nemovitostí, věřitele a novinky se dotýkají i vzniku předkupního i nabývání vlastnického práva. Přinášíme vám přehled důležitých změn, které se dotknou oblasti s nemovitostmi. Aktuálně vybíráme první tři změny, na které je dobré se připravit.

1 Stavby součástí pozemku
Pokud bude k lednu 2014 identický vlastník stavby s vlastníkem pozemku, na kterém stavba stojí, dojde podle pravidla „Povrch ustupuje půdě“ automaticky ke sloučení a stavba se stane součástí pozemku přímo ze zákona. Jedná se o zásadní změnu, jejíž výhodou však bude, že veškeré transakce může vlastník provádět už jen s pozemkem, aniž by se muselo specifikovat, co všechno na něm stojí. V případě, že budou vlastníci pozemku a budovy na něm stojící odlišní, nic se ani od ledna 2014 nezmění a stavba i pozemek budou evidovány nadále samostatně.

2 Právo stavby
Toto právo umožní, aby na cizím pozemku (pod nebo nad ním) mohla mít jiná osoba stavbu. Jedná se však o právo dočasné, jehož maximální délka trvání je 99 let a může být zřízeno jako úplatné, ale i jako bezplatné. Toto právo bude děditelné a převoditelné. Při zřízení smlouvou bude vznikat vkladem do veřejné evidence nemovitostí. Nebude vyloučeno ani nabytí práva stavby vydržením.

3 Stavba na cizím pozemku
Stavba na cizím pozemku se bude nově považovat za součást pozemku, tudíž za vlastnictví toho, komu patří pozemek. Tento vlastník bude muset nahradit osobě, která stavbu zřídila v dobré víře (jednání v přesvědčení o oprávněnosti činu) veškeré náhrady spojené se stavbou, nebo může soud navrhnout odstranění stavby na náklady toho, kdo stavbu na cizím pozemku zřídil. Pokud se prokáže, že ten, kdo postavil stavbu na cizím pozemku, jednal v dobré víře, má tento vlastník stavby právo požadovat po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Stejně tak se může svého práva domáhat i vlastník a po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. V případě sporu však soud přikáže pozemek do vlastnictví zřizovatele stavby a rozhodne o povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu.

Související články
Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část druhá
Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část třetí

Jitka Vrbová

RELATED ARTICLES